Terminarz rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Usługowych w roku szkolnym 2022/2023

Od 15 maja   do   16  czerwca  2023 roku                         

składają dokumenty

Do 10 lipca 2023 roku do godz. 15:00                                 

dostarczają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

17  lipca  2023  roku godz.   12:00                            

ogłoszenie listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy wywieszone w szkole)

Od 17 lipca do 21 lipca 2023 roku do godz. 15:00

ostateczny termin dostarczenia oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli dokumenty nie zostały złożone wcześniej)

24  lipca  2023  roku  godz. 12:00                                     

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (listy wywieszone w szkole)

Do 31 sierpnia 2023 roku                                                             

uczniowie branżowej szkoły i stopnia  dostarczają  umowę  o pracę w celu nauki zawodu

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

yesmovies