AKTUALNOŚCI

10 listopada 2022

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Konkurs pomaga popularyzować wśród uczniów mediację – skuteczną metodę rozwiązywania sporów i zachęca młodych ludzi do kreatywności. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu plakatu, promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

11 października 2022

XX - lecie ZSU "od kuchni"

20 lecie ZSU ,,od kuchni" Uczniowie z klasy 1ta i 2ta pod nadzorem nauczycieli przygotowywali finger foody na okolicznościowe przyjęcie.
Oto skład poszczególnych finger foodów:

8 października 2022

XX-lecie ZSU

20 lat minęło jak jeden dzień. 20 lat minęło, lecz nie odejdzie w cień!
To było 20 bardzo ważnych lat, wypełnionych codzienną pracą, młodymi ludźmi, marzeniami, przemianami, osiągnięciami i współpracą.
20 lat, w czasie których przyświecał nam jeden cel: Wszystko co robimy, robić z pasją!
22 września 2022

Konkurs BHP

W dniu 21 września 2022 roku, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych  w Ostrowie Wielkopolskim, odbył się konkurs na szczeblu Cechu o zasadach BHP „Bezpiecznie od startu”. Konkurs przeprowadzono wśród uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, ale ostrej rywalizacji; ostatecznie I miejsce zajęła Julia Dera z klasy 1b, II miejsce Julia Gąsiorek z klasy 2a i III miejsce Wiktoria Pawlak z klasy 1b. Cech Ostrowski uczennice będą reprezentować w konkursie regionalnym, który odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

123

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów