AKTUALNOŚCI

29 czerwca 2021

Egzamin maturalny - wyniki

05 lipca 2021r. -  ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego oraz wydanie zdającym świadectw dojrzałości, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego - sala 101.

1234

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów