AKTUALNOŚCI

30 kwietnia 2021

POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ - USŁUGUSY 2021

29 kwietnia 2021 roku w Zespole Szkół Usługowych ostatni raz zadźwięczał dzwonek dla uczniów klas maturalnych. Na uroczystości, w nietypowej formie - hybrydowej obecni  byli: pan starosta Paweł Rajski, dyrekcja , nauczyciele, oraz uczniowie klas: 4ta, 4tb, 4tc, 4td i 3lo.  Uroczystość z auli szkolnej prowadziła uczennica klasy 3tc Katarzyna Bazak. 

123456

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów