Pracownie - galeria

PRACOWNIE SZKOLNE

Pracownia hotelarska

  

  

Pracownia obsługi konsumenta

 


  Pracownie gastronomiczne

 

  

Pracownia krawiecka 

  

     

Komputerowe przygotowanie produkcji 

  

Pracownie języków obcych    

 


Pracownia grafiki i multimediów

   

Pracownia fotograficzna