Kadra

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWYCH

  • mgr Dariusz Kaczmarek  - Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych
     
  • mgr Dominika Rynowiecka - Wicedyrektor
     
  • mgr Paweł Sobański - Wicedyrektor
     
  • mgr inż. Barbara Jakubowska - Kierownik szkolenia praktycznego 

KADRA ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWYCH

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies