Kontakt

Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wolności 12
63-400 Ostrów Wielkopolski

Sekretariat: I piętro - pok. 102
tel. 62 736 51 82

Sekretariat uczniowski: parter - pok. 4

e-mail: zsu@osw.pl
 

 

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów