Cegiełki

Wymień, spróbuj, zachwyć się
Magia naszych usług czeka na Ciebie!

Zapraszamy do wsparcia naszego niepowtarzalnego projektu – Miniprzedsiębiorstwa w branży fryzjerskiej, gastronomicznej i fotograficznej prowadzonego przez ambitnych uczniów technikum. Kupując cegiełkę, nie tylko wspierasz rozwój młodych talentów, ale również korzystasz z wyjątkowych usług w atrakcyjnych cenach!

Dlaczego warto kupić cegiełkę?

  1. Profesjonalne Usługi w Atrakcyjnej Cenie: Nasze cegiełki, dostępne w nominale 1zł, 2zł, 5zł, 10 zł, 20 zł i 50 zł, gwarantują dostęp do profesjonalnych usług fryzjerskich, gastronomicznych i fotograficznych.
  2. Wsparcie Młodych Talentów: Twoja cegiełka pomaga uczniom zdobywać praktyczne doświadczenie i przygotowywać się do przyszłego zawodu.
  3. Unikalne Doświadczenie: Skorzystaj z okazji, aby doświadczyć nowych trendów i świeżego podejścia w poszczególnych branżach.
  4. Bezpieczeństwo i Jakość: Wszystkie zabiegi są realizowane pod okiem doświadczonych nauczycieli w nowoczesnych pracowniach.
  5. Inwestycja w Edukację: Twoja cegiełka jest ważnym wkładem w rozwój edukacyjny młodych ludzi i ich przyszłość.

 

W dniach 30-31 października do zdobycia strasznie smaczne i zdrowe muffinki marchewkowe!

 

 

REGULAMIN DLA USŁUG FRYZJERSKICH
 „Miniprzedsiębiorstwo, działające w warunkach gospodarki rynkowej w branży fryzjerskiej”.

    1. Miniprzedsiębiorstwo jest projektem w ramach którego uczniowie technikum prowadzą działalność usługową.
    2. Celem działania miniprzedsiębiorstwa jest doskonalenie u uczniów umiejętności pracy z klientem podczas wykonywania poszczególnych zabiegów fryzjerskich oraz przygotowanie uczniów do zatrudnienia i samozatrudnienia. 
    3. Uczestnikiem projektu są uczniowie, kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich.
    4. Miniprzedsiębiorstwo tworzą grupy zawodowe uczniów na poszczególnych poziomach kształcenia z wyłączeniem klas pierwszych.
    5. Opiekunami grup są nauczyciele zawodu, uczący przedmiotu pracownia fryzjerska.
    6. Działalność mini przedsiębiorstwa jest prowadzona w pracowniach fryzjerskich (sala 3, sala 12) z zachowanie regulaminu pracowni, przepisów BHP i ppoż, ergonomii oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.
    7. Działalność miniprzedsiębiorstwa finansowana jest z dobrowolnych wpłat osób korzystających z usług.
    8. Osoba korzystająca z usług mini przedsiębiorstwa wykupuję cegiełkę, która pokryje koszt usługi i preparatów wykorzystanych do zabiegu fryzjerskiego zgodnie z cennikiem.
    9. Cegiełki są drukowane w nominale 10 zł, 20 zł, 50 zł.
    10. Uczestnicy projektu nie wnoszą wkładu własnego.
    11. Dokumenty miniprzedsiębiorstwa opatrzone są adnotacją „Projekt miniprzedsiębiorstwo”.
    12. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo nie zatrudnia pracowników.
    13. Nad całością działań mini przedsiębiorstwa w poszczególnych grupach zawodowych czuwa nauczyciel danej pracowni fryzjerskiej.
    14. Osoba zgłasza chęć skorzystania z usługi miniprzedsiębiorstwa nauczycielowi uczącemu w danej grupie uczniów.
    15. Miniprzedsiębiorstwo wykonuje swoje usługi z zakresu fryzjerstwa tylko podczas zajęć z pracowni fryzjersiej w danej grupie zawodowej pod opieką nauczyciela przedmiotu.
    16. Miniprzedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowej. 
    17. Działalność miniprzedsiębiorstwa nie podlega obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT oraz obowiązkowi odprowadzania składek ZUS.
    18. Po zakończeniu działalności nauczyciele poszczególnych grup zawodowych sporządzą sprawozdanie finansowe.
    19. Uczniowie, biorący aktywny udział w pracach miniprzedsiębiorstwa, otrzymują oceny w kategorii działalność ponadprzedmiotowa- praca z klientem.

 

REGULAMIN DLA USŁUG FRYZJERSKICH
 REGULAMIN PROJEKTU: „MINIPRZEDSIĘBIORSTWO DZIAŁAJĄCE W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ I FRYZJERSKIEJ”

CEL PROJEKTU: 

1. Rozwijanie samorządności uczniów.
2. Nauka pracy w zespole, rozwiązywania problemów oraz podejmowania odpowiedzialności za powierzone im zadania.
3. Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz nagradzanie tych, którzy wykazują się kreatywnością i przedsiębiorczością.

ZASADY FUNKCJONOWANIA:

1. Uczestnicy Projektu ,,Miniprzedsiębiorstwo działające w warunkach gospodarki rynkowej w branży gastronomicznej i fryzjerskiej” będą prowadzili działalność produkcyjną w ramach działalności ZSU od października 2023 r. do maja 2024 r.
2. Uczniowie w zawodach z branży gastronomicznej, podczas zajęć w pracowniach gastronomicznych, będą przygotowali wyroby cukiernicze oraz kulinarne 2 lub więcej razy w miesiącu. 
3. Miniprzedsiębiorstwo będzie prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP i wymogami sanitarno - epidemiologicznymi. 
4. Wyroby będą wymieniane są na cegiełki o nominale 1 i 2 zł lub sumę tych nominałów. Cegiełki będą rozprowadzane przez wyznaczonych przez nauczycieli uczniów, wśród uczniów i pracowników ZSU. 
5. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży cegiełek zostaną w całości przeznaczone na zakup produktów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do wyprodukowania zaplanowanych w ramach działalności Miniprzedsiębiorstwa wyrobów cukierniczych i kulinarnych. 
6. Nad całością działań Miniprzedsiębiorstwa będą czuwali nauczyciele przedmiotów zawodowych.
7. Uczniowie, którzy będą brali aktywny udział w pracach Miniprzedsiębiorstwa, otrzymują    w I i II okresie nauki szkolnej oceny cząstkowe celujące za aktywność z wagą 8 oraz zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie.
8. Po zakończeniu projektu uczniowie wraz z opiekunami (nauczycielami) przygotują sprawozdanie z działalności Miniprzedsiębiorstwa.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies