Twoje dane - Twoja sprawa


#TwojeDaneTwojaSprawa
Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w XIII edycji  ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Twoje dane –Twoja sprawa" .
Program organizowany jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki i Rzecznika Praw Dziecka.

    

                                                                                     PLAKAT PROJEKTU         CERTYFIKAT UDZIAŁU


Poradnik dla szkół


Porady z cyklu "Warto wiedzieć"


Materiały do pobrania

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

yesmovies