Rada Rodziców


PREZYDIUM RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

  • Przewodnicząca - pani Katarzyna Strąk
  • Zastępca - pani Marzena Sokół
  • Skarbnik - pani Dagmara Pawlak
  • Członek - pan Przemysław Bluz

 

KONTO RADY RODZICÓW

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto 43 1020 2267 0000 4302 0001 7822 PKO bp O/Ostrów Wlkp.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności  12,

w tytule proszę wpisać "imię i nazwisko ucznia, klasa"

 
OGŁOSZENIA

Szanowni Rodzice,
uprzejmie informujemy, że swoje propozycje, oczekiwania, uwagi, pochwały, opinie dotyczące pracy szkoły  mogą Państwo wyrażać:
 

  • drogą e-mailową na adres rada.rodzicow@zsu.osw.pl
  • pisemnie lub bezpośrednio w kontakcie z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielem, dyrekcją szkoły lub Prezydium Rady Rodziców.
     

 

 

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies