Rada Rodziców


PREZYDIUM RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 • Przewodnicząca - pani Wioletta Wieczorkiewicz
 • Zastępca - pan Przemysław Pacyna
 • Skarbnik - pani Agnieszka Muszalska
 • Członek - pan Włodzimierz Starczewski
 • Członek - pani Wioletta Leja

   
  KONTO RADY RODZICÓW

  Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto 43 1020 2267 0000 4302 0001 7822 PKO bp O/Ostrów Wlkp.

  Rada Rodziców przy Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności  12,

  w tytule proszę wpisać "imię i nazwisko ucznia, klasa"

   
  OGŁOSZENIA

  Szanowni Rodzice,
  uprzejmie informujemy, że swoje propozycje, oczekiwania, uwagi, pochwały, opinie dotyczące pracy szkoły  mogą Państwo wyrażać:

 • drogą e-mailową na adres radarodzicowzsu@onet.pl
 • pisemnie lub bezpośrednio w kontakcie z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielem, dyrekcją szkoły lub Prezydium Rady Rodziców.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów