Pedagog szkolny

Dyżury pedagogów

W trakcie zdalnego nauczania można skorzystać z konsultacji/porad pedagoga szkolnego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Małgorzata Lizurej - dyżur środa i czwartek od 9.00 do 12.00, pokój nr 2 tel. 62 736 51 82 wew. 41

Bogumiła Kaczmarek – dyżur wtorek od 9.00 do 12.00, pokój nr 115 tel. 62 736 51 82 wew. 30

Z pedagogiem można się również skontaktować wysyłając wiadomość przez dziennik elektroniczny lub platformę Teams.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów