https://upscalerolexs.com

Pedagog szkolny

Dyżury pedagogów i psychologa szkolnego

Harmonogram dyżurów pedagogów i psychologa szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 POBIERZ

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

soap2day