Dokumenty szkolne

STATUTY SZKOŁY

Statut Zespołu Szkół Usługowych
 

Statut Technikum Nr 2 - (5 letnie)

Statut Technikum Nr 2 - (4 letnie)

Statut Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2

Statut IV LO dla Dorosłych

Statut Branżowa Szkoła II Stopnia
 


Dostosowanie wymagań edukacyjnych

UWAGA: Statuty są w formacie pdf, a wymagania są spakowane programem zip.

 


  REGULAMINY SZKOŁY 
 • Regulamin wycieczek i imprez szkolnych
 • Regulamin boiska
 • Regulamin szatni szkolnej
 • Regulamin biblioteki
 • Regulamin czytelni
 • Regulamin sali obsługi konsumenta
 • Regulamin pracowni hotelarskiej
 • Regulamin pracowni komputerowej
 • Regulamin pracowni językowej
 • Regulamin sali gimnastycznej
 • Regulamin szatni w sali gimnastycznej
 • Regulamin siłowni
 • Regulamin pracowni gastronomicznej
 • Regulamin zwalniania z wychowania fizycznego
 • Regulamin konkursu na najlepszą frekwencję
 • Zasady wykorzystania zapisów monitoringu

PROCEDURY   

 • Procedura postępowania w przypadku wycieczek szkolnych
 • Procedura skreślenia z listy uczniów
 • Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia
 • Procedura postępowania w przypadku wypadku osób pozostających pod opieką szkoły i placówki
 • Procedura postępowania w przypadku zagrożenia życia, podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub narkotyków
 • Procedura przestrzegania bhp w zakresie posiadania stroju roboczego (ochronnego) przez ucznia na zajęciach realizowanych w pracowniach: 2a, 5a, 19a, 103a, 12 i 16
 • Procedura organizacji nauczania indywidualnego + wniosek

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów