Dokumenty szkolne

Nauczanie zdalne od 20.12.2021 r. do 9.01.2022 r.

Komunikat dla uczniów i rodziców


STATUTY SZKOŁY / WYMAGANIA EDUKACYJNE


Statut Zespołu Szkół Usługowych


Statut Technikum Nr 2  (5 letnie)

Statut Technikum Nr 2  (4 letnie)


Statut Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2


Statut IV LO dla Dorosłych


Statut Branżowa Szkoła II Stopnia


Dostosowanie wymagań edukacyjnych

UWAGA: Statuty są w formacie pdf, a wymagania są spakowane programem zip.


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA


REGULAMINY SZKOŁY 


PROCEDURY   

  • Procedura postępowania w przypadku wycieczek szkolnych
  • Procedura skreślenia z listy uczniów
  • Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia
  • Procedura postępowania w przypadku wypadku osób pozostających pod opieką szkoły i placówki
  • Procedura postępowania w przypadku zagrożenia życia, podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub narkotyków
  • Procedura przestrzegania bhp w zakresie posiadania stroju roboczego (ochronnego) przez ucznia na zajęciach realizowanych w pracowniach: 2a, 5a, 19a, 103a, 12 i 16
  • Procedura organizacji nauczania indywidualnego + wniosek

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Informatyka 1

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

yesmovies