https://upscalerolexs.com

Staże dla nauczycieli

6 października 2018

STAŻ W FINLANDI

W dniach 01.10.18r. - 05.10.18r. grupa składająca się z nauczycieli ZSU oraz pracodawców odbywała staż w Finlandii w miejscowości Raahen.
Szkolenie to zostało zorganizowane w ramach projektu: Międzynarodowe staże zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Usługowych.
15 września 2018

STAŻ ZAWODOWY W ROHR

W dniach 10.09.2018 r. – 14.09.2018 r. pierwsza grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych fryzjerskich z Zespołu Szkół Usługowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z przedsiębiorstw kształcących uczniów ZSU w zawodzie fryzjer odbyło staż zawodowy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Technologii BTZ Rohr-Kloster w południowej Turyngii.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

soap2day