https://upscalerolexs.com

Erasmus +

28 października 2015

REGIONALNA KONFERENCJA Erasmus +

W dniu 28 października 2015 r. w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się Regionalna Konferencja ,,ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe’’. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Udział w konferencji wzięło prawie 60 przedstawicieli wielkopolskich  szkół zawodowych, organizacji i instytucji związanych z kształceniem zawodowym oraz pracodawcy.
20 marca 2013

STAŻ W BERLINIE

Sześciu nauczycieli języka niemieckiego ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Ostrowskiego, w tym dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Usługowych: Karol Kryjom i Jarosław Kokot uczestniczyło w dniach 03.-16.03.2013 w stażu zawodowym dla nauczycieli języków obcych realizowanym w ramach projektu wymiany doświadczeń  pt.:  „Europejski nauczyciel – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim”.
14 października 2012

NAUCZYCIELE ZSU NA STAŻU W ROHR- KLOSTER

Pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim: Hanna Borowska, Anna Czaplicka-Frąszczak, Agnieszka Lesiewicz, Bogumiła Piec i Joanna Sajnaj, uczestniczyło w projekcie  mobilności w ramach  Programu Leonardo da Vinci VETPRO, będącego komponentem Programu ,, Uczenie się przez całe życie”. Szkolenie odbywało się w terminie od 30 września do 13 października 2012 roku w Rohr – Kloster.
12

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

soap2day