https://upscalerolexs.com

Erasmus +

22 czerwca 2019

Erasmus +

W sobotę 21.09.2019r., grupa 12 nauczycieli języka niemieckiego ze szkół średnich Powiatu Ostrowskiego, ukończyła kurs z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego w niemieckiej szkole językowej w Berlinie. Była to ostatnia grupa, z 57 osób biorących udział w unijnym programie Erasmus+.
Nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół Usługowych:
  •     Dominika Rynowiecka
  •     Anna Szmil
  •     Joanna Wiatrowska
  •     Hanna Burdosz
  •     Karol Kryjom

    w czerwcu 2019r uczestniczyli w projekcie „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, zrealizowanym w ramach programu ERASMUS+. Zajęcia, które odbywały się w Exeter (dla nauczycieli języka angielskiego) i w Berlinie (dla nauczycieli języka niemieckiego) były prowadzone przez native speakerów - specjalistów z zakresu nauczania języków obcych. Tematem zajęć było m.in. tworzenie kreatywnych scenariuszy lekcji, wykorzystanie różnorodnych metod i form nauczania na zajęciach poświęconych wprowadzaniu nowych zagadnień gramatycznych i leksykalnych czy w rozwijaniu receptywnych i produktywnych sprawności językowych.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

soap2day