https://upscalerolexs.com

Erasmus +

22 października 2018

RELACJA ZE SPOTKANIA UCZNIÓW SZKOŁY WĘGIERSKIEJ Z PRACODAWCAMI W RAMACH PROJEKTU „SZAKMAI KALANDOZÁSOK EURÓPÁBAN – VOCATIONAL ADVENTURES IN EUROPE – PRZYGODA ZAWODOWA W EUROPIE”

W poniedziałek 22 października br. w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie uczniów szkoły węgierskiej Zalaegerszegi SZC 202110 z pracodawcami, u których będą realizować staże zawodowe w ramach projektu „Szakmai kalandozások EurÓpában – Vocational adventures in Europe – Przygoda zawodowa w Europie” :
  •     zawód kucharz - Bistro Bravo Ostrów Wielkopolski oraz Restauracja „Trzcieliny” Przygodzice
  •     zawód hotelarz – Hotel „Polonia” oraz Hotel „Borowianka” w Ostrowie Wielkopolskim
  •     zawód cukiernik – Ciastkarnia „Marcepanek” oraz Cukiernia „Szorski” w Ostrowie Wielkopolskim.

W trakcie spotkania dyrektor szkoły Dariusz Kaczmarek oraz kierownik szkolenia praktycznego ZSU Barbara Jakubowska powitali serdecznie przybyłych stażystów i ich opiekunów


oraz pracodawców, wyrażając swoją radość z faktu nawiązania współpracy oraz nadzieję na owocnie spędzony czas.

Przy drobnym poczęstunku nawiązano pierwsze kontakty między stażystami i pracodawcami, po czym udano się na spacer po szkole, w czasie którego węgierscy uczniowie mieli możliwość zapoznania się z warunkami, w jakich kształcą się ich rówieśnicy w Polsce.

Na zakończenie spotkania mieliśmy przyjemność obejrzenia prezentacji i filmu autorstwa naszych gości na temat ich kraju, miasta i szkoły.

Staże uczniów węgierskich u polskich pracodawców są możliwe dzięki współpracy Zespołu Szkół Usługowych z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Możliwość przeprowadzenia tego projektu jest efektem wcześniejszej realizacji Projektów przez Zespół Szkół Usługowych.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

soap2day