Samorząd Uczniowski


Skład prezydium SU:

Natalia Pająk 4tb              PRZEWODNICZĄCA
Anna Przybylska 4tb       WICEPRZEWODNICZĄCA
Oliwia Tomczak 4ta         WICEPRZEWODNICZĄCA
Anita Kurzawa 4ta           SKARBNIK
Paulina Remelska 4ta     SKARBNIK

Alicja Woźniak 4td
Dominika Pietrzak 4td
Julia Nowak 4tb
Julia Majchrzak 4tb

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies