Certyfikaty

Nasze certyfikaty

15 lutego 2021

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Zespół Szkół Usługowych zdobył tytuł w ogólnopolskim konkursie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów