Certyfikaty

Nasze certyfikaty

15 lutego 2021

STREFA MŁODZIEŻY SWPS

Udział młodzieży Zespołu Szkół Usługowych w warsztatach z zakresu technik motywacyjnych i wyznaczania celów w ramach Strefy Młodzieży SWPS

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów