Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 5

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 5 - cykl kształcenia 2 lata

w zawodzie:

  • technik usług kosmetycznych
  • technik turystyki wiejskiej

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • kolejność zgłoszeń do wyczerpania miejsc (limit 28-36)

Do podania o przyjęcie należy dołączyć:  

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 3 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

podanie:

  • druk do pobrania ze strony internetowej Naszej Szkoły(pobierz)

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies