IV LO dla Dorosłych

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

profil ogólny - cykl kształcenia 3 lata*

*Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy drugiej(semestr III) - cykl kształcenia 2 lata

 

Warunki przyjęcia do szkoły: 

  • kolejność zgłoszeń do wyczerpania miejsc (limit 25-40)

Do podania o przyjęcie należy dołączyć:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (na wniosek absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej szkoła może przyjąć go do klasy drugiej na semestr III)
  • 3 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

podanie:

  • druk do pobrania ze strony internetowej Naszej Szkoły(pobierz)

 

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies