Brażnowa Szkoła II Stopnia

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA w ZSU - cykl kształcenia 2 lata

w zawodzie:

  • technik usług fryzjerskich
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

Kandydat składa dokumenty:

  • podanie
  • kwestionariusz osobowy
  • 3 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

podanie i kwestionariusz:

  • pobiera w sekretariacie Naszej Szkoły lub drukują ze strony  internetowej(pobierz)

Po ukończeniu szkoły należy dostarczyć:

  • świadectwo ukończenia Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie fryzjer lub kucharz.

 

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies