Kursy

ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH

(Placówka wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Poznaniu nr. ewidencyjny 2.30/00222/2012)

O F E R U J E:

 • USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZKOLEŃ - PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE SZKOLEŃ, UDOSTĘPNIANIE ŚRODKÓW MULTIMEDIALNYCH, CATERING
 • ORGANIZACJĘ KURSÓW UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, ORAZ SZKOLEŃ  W BRANŻACH:

  *   GASTRONOMICZNO - HOTELARSKA

  *   FRYZJERSKO - KOSMETYCZNA

  *   KRAWIECKO - ODZIEŻOWA

  *   MOŻLIWOŚĆ  ZDOBYCIA  DODATKOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH - uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych /zgodnie z rozporządzeniem MEN z 11 stycznia 2012 rok w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych/

 • USŁUGI CATERINGOWE
 • WYNAJEM SAL DYDAKTYCZNYCH
       

  INFORMACJE:

  Zespół Szkół Usługowych ul. Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel/fax. 62 736 51 82, e-mail: zsu@osw.pl

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies