AKTUALNOŚCI

26 października 2021

EDUKACJI NAUCZYCIELI W IRLANDII CIĄG DALSZY

W piątek ostatnia grupa 12 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowych kończy swój kurs poświęcony zwalczaniu zjawiska wagarowania w irlandzkiej placówce edukacyjnej w Dublinie. Swoje doskonalenie zawodowe ukończyło wcześniej 12 pedagogów z obu szkół w terminie 27.09.21-8.10.21.
18 października 2021

Biologia i higiena na jednej lekcji

W dniu 18 października 2021 r. na 6 godzinie lekcyjnej, z udziałem klasy 1tb (TUF) odbyła się korelacja w zakresie nauczania przedmiotu ogólnego - biologii i zawodowego - higieny. Skorelowany proces dydaktyczny opierał się na synchronizacji w nauczaniu zbliżonych do siebie treści dotyczących budowy skóry i tkwiących w niej włosach. Wykorzystano oba przedmioty do przybliżenia uczniom wzajemnych powiązań, pojęć i zagadnień, umożliwiając im transfer wiedzy i rozwijanie myślenia naukowego.  Uczniowie mieli możliwość porównania, uzupełnienia i poszerzenia wiadomości w zakresie przerobionych treści oraz zastosowania jej w praktyce poprzez rozwiązywanie kart pracy oraz obserwację włosów pod mikroskopem.
 

18 października 2021

Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu

18 października bieżącego roku odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Łącznie wzięło w nim udział 20 uczniów z klas: 2ta, 3tag i 4ta. Do dalszego etapu, który odbędzie się 3 grudnia 2021 roku w Poznaniu przeszły dwie uczennice z klasy 4ta, którym serdecznie gratulujemy. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zmaganiach.

30 września 2021

Spotkanie z przedstawicielkami Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

W czwartek i piątek 23 i 24 września 2021 r. w ramach stałej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w Ostrowie Wielkopolskim inspektorzy pracy Pani Luiza Kotowska i Agnieszka Buszkiewicz przeprowadziły szkolenie dla uczniów klas 3 i 4 technikum. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze zmianami, jakie nastąpiły w bieżącym roku w prawie pracy. Poznali zmiany dotyczące umów cywilnoprawnych i zasady zatrudniania przy pracach sezonowych. Spotkanie odbyło się w ramach Programu Kultura Bezpieczeństwa. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji na temat wyżej wymienionych zagadnień oraz wykazali zainteresowanie informacjami przekazywanymi przez panie prowadzące szkolenie.  

23 września 2021

Z wizytą na lekcji w klasie 1tb - technik przemysłu mody

Najbardziej spektakularne kreacje projektantów mody, które możemy oglądac na czerwonych dywanach i światowych wybiegach bardzo często szyte są ręcznie. Wiedzą o tym młode adeptki sztuki krawieckiej, które z dużym zaangażowaniem i cierpliwością ćwiczą swoje umiejętności.

123456789

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów