AKTUALNOŚCI

2 września 2020

KOMUNIKAT

Wszelką korespondencję do szkoły, również podania, wnioski itp. należy składać do skrzynek podawczych usytuowanych przy wejściach do budynku. Korespondencja wymagająca potwierdzenia odbioru składana jest w pokoju nr 8 (parter, wejście B).

Dyrektor Szkoły
Dariusz Kaczmarek
123456

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów