AKTUALNOŚCI

31 marca 2021

WYNIKI REGIONALNEGO ETAPU KONKURSU „NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE - 2021” W KATEGORII CUKIERNIK

Konkurs odbył się online 23.03.2021r., uczestniczyli w nim uczniowie z klasy 3c Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie cukiernik.

Celem konkursu było:

  • wyłonienie reprezentantów do etapu wojewódzkiego konkursu, którego organizatoremjest Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu,
  • stworzenie uczniom kończącym cykl kształcenia, możliwości sprawdzenia poziomu ich przygotowania do egzaminów kwalifikacyjnych,
  • rozwijanie i doskonalenie zdolności manualno - technicznych, kształtowanie wyobraźni, wyrabianie takich cech jak: samodzielność, wytrwałość, pracowitość, rzetelność oraz zachowań współzawodnictwa, a także umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi,
  • motywowanie do dalszej nauki i rozwoju zawodowego.
29 marca 2021

Komunikat - 29.03.2021 r.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
(Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

25 marca 2021

KOMUNIKAT - FUNKCJONOWANIE SZKOŁY OD 26 marca 2021 r.

Informujemy, że w związku z eskalacją pandemii COVID – 19 Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim wprowadza w dniach od 26 marca 2021 roku do 09 kwietnia 2021 roku ograniczenia w dostępie do budynku szkoły. Godziny pracy nie ulegają zmianie. Dostęp do budynku jest możliwy tylko po telefonicznym umówieniu wizyty. Wszelkie sprawy w miarę możliwości prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo.
Wszelkie dokumenty i pisma /z wyjątkiem deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ prosimy składać do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu B do budynku szkolnego.

123456

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów