AKTUALNOŚCI

26 kwietnia 2021

Komunikat dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - młodocianych pracowników

¨Uczniowie wszystkich klas  branżowych  szkół  I stopnia, będący młodocianymi pracownikami od 26 kwietnia 2021r. wracają na zajęcia praktyczne do pracodawców w pełnym wymiarze godzin,  o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które  ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Podstawa prawna: R o z p o r z ą d z e n i e  M i n i s t r a  E d u k a c j i   i  N a u k i  z dnia22  kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVId-19
 

Kierownik szkolenia praktycznego
                                                                                                                             Barbara Jakubowska

                                                                                                                       

22 kwietnia 2021

KONKURS POWIATOWY POETYCKA WIOSNA 2021

VIII edycja Powiatowego Konkursu POETYCKA WIOSNA już za nami. Na zaproszenie odpowiedzieli miłośnicy poezji z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Organizacja ósmej edycji konkursu powiatowego Poetycka Wiosna była inna niż zwykle ze względu na pandemię i zupełnie odmienne warunki pracy.

123456

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów