AKTUALNOŚCI

22 marca 2024

Uroczyste Podziękowania dla Starosty Ostrowskiego

W tym tygodniu w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się wyjątkowa uroczystość, która nie tylko uczciła wprowadzenie nowej inwestycji, ale również stała się symbolem rosnącej świadomości społecznej w zakresie dostępności. Ola i Krzysiu, uczniowie szkoły korzystający na co dzień z nowo zainstalowanej platformy dla osób na wózkach, osobiście podziękowali Panu Pawłowi Rajskiemu, staroście ostrowskiemu, za wsparcie finansowe projektu.

Wartość tej inwestycji, która wyniosła około 170 tysięcy złotych, podkreśla jej wagę i skomplikowanie. Jest to jeden z najistotniejszych kroków, jakie podjęła szkoła w celu usunięcia barier architektonicznych, ułatwiając tym samym dostęp do edukacji dla wszystkich uczniów.

Podczas uroczystości głos zabrał również Dyrektor Dariusz Kaczmarek, który zaznaczył, jak niezwykle istotna dla społeczności szkolnej jest ta inwestycja. Jego słowa pełne były uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w proces zmian, a także podkreślały dążenie placówki do stworzenia środowiska, w którym każdy uczeń, niezależnie od swoich potrzeb, może rozwijać się i osiągać sukcesy.

Starosta Paweł Rajski, odpowiadając na podziękowania, podkreślił, jak ważna jest dla niego misja integracji społecznej. Wyraził dumę z faktu, że może wspierać placówki takie jak Zespół Szkół Usługowych, które nie tylko dążą do usuwania fizycznych barier, ale także budują kulturę włączenia i akceptacji. Dodał również, że inicjatywy takie jak ta przyczyniają się do wzrostu jakości życia w całym regionie.

 

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies