AKTUALNOŚCI

7 grudnia 2023

Uczennica ZSU laureatką XXI edycji finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pod hasłem „Bezpiecznie od startu”.

W dniu 05 grudnia 2023 roku, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, odbyła się XXI edycja finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pod hasłem „Bezpiecznie od startu”.

W konkursie uczestniczyło 40 uczniów z 20 Izb Rzemieślniczych w Polsce. Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu reprezentowały: Julia Dera z klasy 2b oraz Elżbieta Golusińska z klasy 1a uczące się w zawodzie fryzjer.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów uczących się zawodu w rzemiośle. Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania testowe z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej i zasadach udzielania pierwszej pomocy. Ostatecznie Elżbieta Golusińska zdobyła szóste miejsce – uzyskując tytuł laureatki konkursu Bezpiecznie od startu 2023.

Organizatorem konkursu był: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies