AKTUALNOŚCI

10 listopada 2022

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Konkurs pomaga popularyzować wśród uczniów mediację – skuteczną metodę rozwiązywania sporów i zachęca młodych ludzi do kreatywności. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu plakatu, promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Z Zespołu Szkół Usługowych wzięło w nim udział ośmioro uczniów. Inicjatorem projektu była pani Bogumiła Kaczmarek, a opiekunami uczniów recenzującymi prace była pani Joanna Sajnaj i pan Maciej Gmurowski. Spośród 759 zgłoszeń komisja konkursowa wybrała 12 laureatów oraz przyznała 10 wyróżnień. W dniu 18 października 2022 r., w Warszawie, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski spotkał sie z laureatami i wręczył nagrody. Wśród prac 12 laureatów konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022 z nalazła się praca uczennicy klasy 4tdg Anny Chlasty. Prace laureatów pojawią się także w kalendarzu na rok 2022, promującym tematykę mediacji, którego druk zleci Ministerstwo Sprawiedliwości.

W dniu 9 listopada 2022 r. obyło się uroczyste wręczenie nagrody ufundowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla laureatki oraz podsumowanie konkursu. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział i pracę włożoną w wykonanie projektów, a Ani osiągniętego sukcesu

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów