AKTUALNOŚCI

7 listopada 2022

Międzynarodowe doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli

Projekt pn.: Międzynarodowe doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Usługowych
Nr projektu 2020-1-PL01-KA102-078372

W Zespole Szkół Usługowych zakończono realizację międzynarodowego projektu pn. „Międzynarodowe doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Usługowych”. Projekt został zrealizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu była poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim poprzez realizację staży zawodowych dla 56 uczniów w Irlandzkich i Hiszpańskich zakładach branżowych. Efektem projektu był wzrost umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych uczniów szkoły. W stażach zawodowych uczestniczyło 56 uczniów w następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych; technik hotelarstwa, technik reklamy i technik przemysłu mody. Czas realizacji projektu obejmował okres 1.12.20-31.07.22. Z uwagi na pandemię COVID-19, w I półroczu zrealizowano staże zawodowe uczniów w hiszpańskiej Maladze i w sąsiedztwie irlandzkiego Cork.
W projekcie swoje umiejętności zawodowe doskonaliło także 22 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu w hiszpańskim centrum doskonalenia zawodowego dla branży gastronomicznej i fryzjerskiej. Całość działań projektowych została zrealizowana przez dyrekcję i kadrę Zespołu Szkół Usługowych we współpracy Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies