AKTUALNOŚCI

16 sierpnia 2022

Egzamin maturalny 2022 - termin poprawkowy 23 sierpnia 2022 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym POBIERZ

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

soap2day