AKTUALNOŚCI

29 czerwca 2022

Komunikat dla absolwentów technikum i liceum dla dorosłych, którzy przystapili do egzaminu maturalnego w maju 2022

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

soap2day