AKTUALNOŚCI

10 maja 2022

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że od 16 maja 2022 r. kandydaci do klas pierwszych w Zespole Szkół Usługowych mogą składać dokumenty w sekretariacie uczniowskim pokój nr 4 na parterze w budynku głównym (ul.Wolności 12) w godzinach od 7:00 do 15:00.

Kandydat:

  • wypełnia na stronie http://nabor.pcss.pl/ostrow/ wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023, drukuje go, podpisuje (konieczny podpis ucznia i rodzica) i składa w sekretariacie szkoły
  • w przypadku braku możliwości wypełnienia przez Internet i wydrukowania wniosku można również wypełnić podanie i kwestionariusz osobowy, który dostępny jest w naszej szkole (sekretariat uczniowski, pokój nr 4 parter) lub TUTAJ.
  • do wniosku dołącza  2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem).

Kandydaci składający podanie do BSIS dodatkowo przedstawiają

  • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przyjęcie na praktyczną naukę zawodu

W przypadku uczniów z Ukrainy, którzy nie przystępowali do egzaminu ósmoklasisty w Polsce, konieczne jest wcześniejsze omówienie warunków przyjęcia z dyrektorem szkoły.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów