AKTUALNOŚCI

4 lutego 2022

Kierunki kształcenia 2022/2023

TECHNIKUM pobierz informator

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA pobierz informator

Rodziców dzieci zainteresowanych kształceniem w klasach integracyjnych zachęcamy do kontaktu z pedagogiem leczniczym zgodnie z harmonogramem dyżurów:

poniedziałek w godzinach 8:40 - 9:45, 10:30-11:30, 13:30-15:00.

wtorek w godzinach 8:45-11:30

środa w godzinach 11:30-12:25

czwartek w godzinach 12:25-13:25

piątek w godzinach 10:30-12:25

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów