AKTUALNOŚCI

9 stycznia 2022

Spotkania z rodzicami 11 i 12 stycznia 2022 r.

Harmonogram spotkań z rodzicami POBIERZ

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów