AKTUALNOŚCI

22 listopada 2021

Przeciwdziałanie uzależnieniom - szkolenie online dla rodziców. Zapraszamy do wzięcia udziału!

Zespół Szkól Usługowych przy współpracy z Fundacją Poznański Prometeusz zaprasza rodziców na bezpłatne szkolenie online z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Szkolenia odbywają się wg harmonogramu
Pierwsza możliwość skorzystania ze szkolenia już 22.11.20021 o godz.16,30 / lub w kolejnych terminach zgodnie z podanym harmonogramem/
Drodzy rodzice jeżeli jesteście zainteresowani szkoleniem już w ten poniedziałek 22.11.2021 o godz. 16.30 możecie skorzystać z poniższego linku, aby dołączyć i zdobyć informacje o zagrożeniach, z którymi może mieć kontakt Twoje dziecko.
Szkolenie prowadzone będzie przez platformę do wideokonferencji ZOOM, chwilę przed godziną 16:30 prosimy kliknąć w link i postępować zgodnie z instrukcją. Otwierając ZOOM z komputera nie ma potrzeby instalowania żadnej aplikacji czy logowania się do konta - wystarczy otworzyć spotkanie w oknie przeglądarki, tak jak zwykłą stronę www. Łącząc się z telefonu komórkowego konieczne jest natomiast pobranie aplikacji
https://zoom.us/j/96754343575
Udział w szkoleniu jest anonimowy- szkoła nie rejestruje uczestników.
Tematyka szkolenia- Modułu 1
"Zagrożenia wynikające z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia".
Szkolenie prowadzić będą psycholodzy, specjaliści terapii uzależnień, terapeuci środowiskowi, którzy zrealizują poniższe tematy:
1. Czym są środki odurzające, substancje psychotropowe, NSP i OTC - znaczenie pojęć, przykłady środków, mechanizmy uzależnienia.
2. Oddziaływanie powyższych środków na układ nerwowy i zachowanie, w tym emocjonalne i poznawcze, wpływ substancji na kobiety ciężarne.
3. Psychologiczne i społeczne skutki stosowania powyższych środków, mechanizmy współuzależnienia.
4. Zagrożenia zdrowotne, psychospołeczne i gospodarcze i prawne wynikające ze stosowania i obrotu powyższymi środkami.
5. Wpływ pandemii COVID-19 na wzrost zagrożenia używania, nadużywania, uzależnienia i abstynencji w zakresie powyższych środków i innych substancji psychoaktywnych.
6. Możliwości zapobiegania zjawisku, w tym działania profilaktyczne, edukacyjno-wychowawcze, terapeutyczne dostosowane do wieku odbiorców i wykaz ośrodków świadczących profesjonalną pomoc osobom zagrożonym i uzależnionym na terenie woj. wielkopolskiego.
7. Ćwiczenia praktyczne, omówienie przypadków, dyskusje grupowe, konsultacje indywidualne kształtujące umiejętności i konkretne narzędzia pracy praktycznej.
Szkolenie trwa 4 godziny,!
>>> Co zrobić aby zapisać się na szkolenie w kolejnych terminach? /po 22.11.2021/
1. Polub strony na FB organizatorów:
@Fundacji Poznański Prometeusz https://www.facebook.com/POZPrometeusz
2. Wyślij maila zgłoszeniowego na adres: szkolenia.prometeusz@gmail.com podając datę zapisu.
3. W mailu zwrotnym otrzymasz dwa linki: do udziału aktywnego na platformie ZOOM (ilość miejsc ograniczona) i do transmisji szkolenia na YouTube wraz z instrukcją logowania.

Kolejne terminy szkoleń dla rodzicow po zgloszeniu zgodnie z instrukcja przedstawiona powyżej:
29.11.2021 godz.16,30
03.12.2021 godz.16,30
10.12.2021 godz.16,30

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów