AKTUALNOŚCI

26 kwietnia 2021

Komunikat dla maturzystów - loginy i hasła

Komunikat dla uczniów/absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. :

1/ Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 5 lipca 2021r.

2/ Loginy i hasła umożliwiające dostęp do swoich wyników uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. otrzymają w dniu rozdania świadectw ukończenia szkoły od wychowawców klas, natomiast absolwenci szkoły proszeni są o odbiór loginów w sekretariacie szkoły pokój 102,  w dniach 26.04-29.04.2021 r. lub w dniu egzaminu maturalnego (po egzaminie).

Zdający mają dostęp do swoich wyników po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego. Loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują.

Dyrektor szkoły

Dariusz Kaczmarek

 

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów