AKTUALNOŚCI

22 kwietnia 2021

ZALECENIA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWYCH W 2021 R.

Komunikat (pobierz)

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów